آیفون چند؟

547

بابت چند روز کار می‌توان یک گوشی آیفون X خرید؟

بانک UBS با مطالعاتی که بر روی قدرت خرید و میزان حقوق دریافتی در شهرهای مختلف جهان داشته طی عملی جالب این قدرت خرید را بر روی 15 شهر نشان داده. پرسش اصلی این است: به طور میانگین در هر یک از این شهرها چند روز باید کار کرد تا بتوانیم یک گوشی آیفون X بخریم؟

منظور از روز کاری 8 ساعت کار بوده و قیمت گوشی هم در همان شهر، مد نظر قرار گرفته است. اهالی شهر زوریخ سوییس با تنها 4.7 روز کاری می‌توانند یک آیفون بخرند و این در حالی‌ست که در آن سوی نمودار مردم شهر شلوغ و بندری لاگوس نیجریه باید بیش از 133 روز کار کنند تا بتوانند در شهرشان همان کالا را خریداری کنند. لیست کامل این پانزده شهر در نموداری که چلچراغ از آن‌ها تهیه کرده آمده است که در زیر آن را می‌بینیم.

Picture1

حال اگر بخواهیم همین محاسبات را به صورت سرانگشتی برای تهران انجام دهیم چه می‌شود:

فرض می‌کنیم که میانگین دستمزد در تهران ساعتی 15هزار تومان است –یعنی چیزی دو برابر حداقل حقوق- و آیفون‌ها تماما با ارز دولتی وارد شده و پس از در نظر گرفتن عوارض و گمرک قیمتی حدود 5 میلیون تومان دارند. با تمام این مفروضات که خوشبینانه هم هستند چیزی در حدود 333 ساعت کار لازم است برای خریدن یک گوشی آیفون و اگر همان معیار روزی 8 ساعت کار را حساب کنیم به عدد 41 خواهیم رسید و این یعنی در کنار شهر لیما، پایتخت پرو قرار خواهیم گرفت. نکته جالب این است که پکن وضعیت بهتری از تهران دارد و این در حالی‌ست که تمام جهان چینی‌ها را به عنوان نیروی کار ارزان می‌شناسند.

 

یک جواب دهید