بهار دلکش رسید

133

سال ۹۵ با تمام اتفاقات خوب و بدش تا ساعتی دیگر به پایان میرسد و سال ۱۳۹۶ آغاز میشود، چلچراغ ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو آرزو میکند سال جدید سالی پر از برکت و شادی برای تمام مردم ایران باشد

یک جواب دهید