تاریخ انتشار:1397/05/28 - 14:20 | کد خبر : 5063

فهرست‌خوانی چلچراغ 740

بخش کوچکی از چلچراغ 740 پرونده‌ای درباره مصدق و کودتای 28 مرداد؛ – 8 آخ اگه بارون بزنه؛ گفت‌وگو با عوامل تئاتر «روزهای بی‌باران» – 20 لفظی را که گم شد زمزمه می‌کنم؛ دانشجویی – 24 یاد آر ز شمع مرده یاد آر؛ پرونده‌ای برای آرامگاه شهدای روزنامه‌نگار و یادگارهای مشروطه در پایتخت – 29 آیین چراغ…؛ در یادبود علی حاتمی و […]

بخش کوچکی از چلچراغ 740

پرونده‌ای درباره مصدق و کودتای 28 مرداد؛ – 8

آخ اگه بارون بزنه؛ گفت‌وگو با عوامل تئاتر «روزهای بی‌باران» – 20

لفظی را که گم شد زمزمه می‌کنم؛ دانشجویی – 24

یاد آر ز شمع مرده یاد آر؛ پرونده‌ای برای آرامگاه شهدای روزنامه‌نگار و یادگارهای مشروطه در پایتخت – 29

آیین چراغ…؛ در یادبود علی حاتمی و مردانش – 40

کسی که فکر می‌کند حقیقت همیشه پیش اوست، هیتلر است؛ گفت‌وگو با جواد مجابی از خبر و خبرنگاری – 42

اوهام؛ برای خاطرات تئودوروس آنجلوپولوس که در حریق یونان سوخت  – 52

مبارزه می‌کنه پس هست؛ گقت‌وگو با یک همه‌فن حریف  – 55

نوشته هایی دیگر از همین نویسنده: 40cheragh

نظر شما

دیگه چی داری اینجا؟