تاریخ انتشار:1396/09/27 - 11:27 | کد خبر : 4327

اهدای نشان نغمه به بانو سیمین غانم

در جشن چله نشان نغمه به بانو سیمین غانم اهدا شد، بانو احترام سادات برومند نشان را اهدا کردند.

در جشن چله نشان نغمه به بانو سیمین غانم اهدا شد، بانو احترام سادات برومند نشان را اهدا کردند.

photo_2017-12-18_14-48-14 photo_2017-12-18_14-48-18

نوشته هایی دیگر از همین نویسنده: 40cheragh

نظر شما

دیگه چی داری اینجا؟