سالگرد شهادت کلنل محمد تقی خان پسیان

این سر که نشان حق‌پرستی است/امروز رها ز قید هستی است با دیدهٔ عبرتش ببینید/کاین عاقبت وطن پرستی است این رباعی را عارف قزوینی برای سر...

بلوک 2

ارتباط وضعیت مالی تحریریه با رومن پولانسکی و کله‌جوش!

فاضل ترکمن یعنی وضعیت مالی بچه‌های «چلچراغ» کاری کرده که حتی پشت رومن پولانسکی فقید به خاک مالیده شده است! حالا ارتباط رومن پولانسکی با...