فهرست‌خوانی چلچراغ 740

بخش کوچکی از چلچراغ 740 پرونده‌ای درباره مصدق و کودتای 28 مرداد؛ - 8 آخ اگه بارون بزنه؛ گفت‌وگو با عوامل تئاتر «روزهای بی‌باران» - 20 لفظی را که گم شد...

بلوک 2

راضی کردن آدم‌های خسته

هاجر رزم‌پا آن‌چه گذشت؛ توی شماره قبل داشتم از شرایطی می‌گفتم که آدم‌ها در بازار آشفته مسکن غوطه می‌خورند، مدام زیر آب می‌روند و دمی...