مسابقه عکاسی شهروندان از زیبایی‌های تهران

هفته­‌نامه چلچراغ برگزار می­کند زیبان مسابقه عکاسی شهروندان از زیبایی­های تهران 10 جایزه 2 میلیون تومانی  برای 10 عکس برتر نمایش 100 عکس برگزیده  در تابلوهای شهر تهران هر پنجره، هر...

بلوک 2

اندر حکایت ویژه‌نامه فرید دانشفر، آغاز جشن و جایزه ویژه سرخیو...

یک مقدمه بچه‌های تحریریه در یک اقدام هماهنگ تصمیم گرفته‌اند با اعمال فشارهای روحی و جسمی (بخش جسمی‌اش را قرار است فقط نرهایشان انجام بدهند؛ فکر...