خاطرات موتورسیکلت

فریدون عموزاده‌خلیلی قیصر موتور من قرمز وینستونی بود، مال قیصر آبی، آبیِ لاجوردی. هر دو اما هوندا 125 بود که آن روزها هم وسیله نقلیه مان بود،...

بلوک 2

فنیسم باید…

حامد بذرافکن