فروشنده دومین اسکار فرهادی

در حالی که اصغر فرهادی به دلیل اعتراض یه قانون ضدمهاجرت ترامپ در مراسم اسکار حضور نداشت فیلم فروشنده موفق شد اسکار بهترین فیلم...

ماجرای جلد

بلوک 2

ظریف:‌ اقدام متقابل می‌کنیم! دلواپسان: دیگه نقض برجام شد!

آمریکا از تماشاچیان ایران تشکر کرد محمدعلی مومنی مسئولیت ژولیدگی به‌عهده استاد سلمانی است! در این بقایای سال ۹۵ و درحالی‌که از روزگار میمون به سمت مرغ و...