نشان ترانه چلچراغ به گروه بمرانی اهدا شد

544

گروه بمرانی نشان ترانه چلچراغ را از مهراب قاسم خانی دریافت کردند، این گروه خوب موسیقی چند ترک هیجان انگیز هم برای حاضرین در جشن اجرا کرد

10

یک جواب دهید