تاریخ انتشار:۱۳۹۵/۰۴/۳۱ - ۰۰:۰۸ | کد خبر : 358

امروزه کسی نمی‌تواند دیدگاهش را بر دیگران تحمیل کند

وزیر امور خارجه با تأکید بر این که امروز هر یک جوان می‌تواند یک امپراطوری رسانه‌ای را شکست دهد، گفت:‌ دوران امپراطوری‌ها و دوران تحریم به سر آمده و تنها راه ورود به دنیای بهتر اتکاء به توانمندی داخلی است. دکتر محمدجواد ظریف در کنگره “پرسش مهر ۱۶” که در سالن اجلاس سران برگزار شد […]

وزیر امور خارجه با تأکید بر این که امروز هر یک جوان می‌تواند یک امپراطوری رسانه‌ای را شکست دهد، گفت:‌ دوران امپراطوری‌ها و دوران تحریم به سر آمده و تنها راه ورود به دنیای بهتر اتکاء به توانمندی داخلی است.
دکتر محمدجواد ظریف در کنگره “پرسش مهر ۱۶” که در سالن اجلاس سران برگزار شد با بیان این که همه ما تا پایان عمر دانش‌آموز هستیم،‌ اظهار کرد: ما برای فهم و درک بهتر تلاش می‌کنیم. ما در حال حاضر در دنیایی زندگی می‌کنیم که آن را دنیای جهانی شده می‌گویند. معنای جهانی شدن در نخستین قدم گفت‌وگو برای شروع همکاری است.
او افزود: اولین گام برای داشتن یک مذاکره موثر شنیدن است. باید شنید،‌ گوش کرد و فهمید قبل از آن که زبان باز کرد. خوشبختانه مطالعه کردن، پرسیدن و شنیدن در نظام آموزش و پرورش کشور در حال رشد و نمو است و این مسأله بسیار مهم است. این که خوب فکر کنیم و برای پرسیدن شجاعت داشته باشیم.
وزیر امور خارجه با بیان این که اگر به شرایط کنونی نگاه کنیم و تصمیم‌گیران بین‌المللی به اندازه دانش‌آموزان ایرانی شجاعت فکر کردن داشته باشند، خواهند فهمید که در جهان جهانی شده بازی با حاصل جمع صفر بی‌معناست،‌ گفت: در جهان جهانی شده تحمیل بر ملت‌ها ناپایدار است و نمی‌توان در کنار برخورداری، فقر و در کنار توسعه نایافتگی،‌توسعه یافتگی دید.
ظریف افزود: در جهان جهانی شده حتی بزرگ‌ترین قدرت نیز از ایجاد امنیت برای مردم خودش ناتوان است. اگر به چهره مردم آمریکای پس از واقعه ۱۱ سپتامبر می‌نگریستید درمیافتید قدرتی که توانسته هزاران نفر را با سلاح‌های هسته‌ای‌اش نابود کند نتوانسته برای شهروندانش امنیت ایجاد کند.
وی با تأکید بر این که در دنیای ناامن، امنیت برای هیچ کشوری نیست، گفت: آمریکا با هزینه‌های میلیارد دلاری در افغانستان و عراق هنوز نتوانسته درک کند که دوران تحمیل و فشار به سر آمده است. مردم ما این واقعیت را به آمریکایی‌ها تحمیل کردند.
ظریف افزود: آمریکا انواع تحریم‌های غیرانسانی را به این مردم وارد کرد اما آن‌ها با حضور در پای صندوق‌های رأی نشان دادند که تحریم‌ها بی‌تأثیر است و با این ملت نه با زبان تحریم بلکه باید با زبان تکریم سخن گفت و با احترام و پای میز مذاکره می‌توان به نتیجه رسید و نه با فشارهای اقتصادی و سیاسی.
وزیر امور خارجه با بیان این که مذاکرات هسته‌ای بر اساس همین واقعیت شکل گرفت، گفت: آمریکایی‌ها با سلطه و استکبار مدعی بودند که ایران نباید یک سانتریفیوژ هم داشته باشد و به همین خاطر انواع تحریم‌ها را ایجاد کردند اما امروز با ۲۰ هزار سانتریفیوژ مواجه شدند و آمریکایی که در زمان مذاکرات می‌گفت ایران نباید فراتر ازIR1 سانتریفیوژ مدل تحقیق کند ناگزیر شد تحقیق بر روی IR8 را نیز بپذیرد.
ظریف ادامه داد: آمریکایی که معتقد بود که فعالیت راکتور آب سنگین اراک به معنی تولید پلوتونیوم است و باید نابود شود، امروز نه تنها فعالیت‌ آن را پذیرفته بلکه محصولش را می‌خرد و در بازطراحی راکتور پیشرفته آب سنگین حضور دارد.
وزیر امور خارجه با بیان این که امروز در جهان جهانی شده قدرت نظامی و قدرت تبلیغاتی این امکان را به هیچ کس نمی‌دهد که دیدگاهش را به دیگران تحمیل کند، گفت: حضور مردم این امکان را می‌دهد که در برابر هر فشاری ایستادگی کند. امروز تک‌تک انسان‌ها می‌توانند در دنیا اثرگذار باشند. ما قدرت عظیمی داریم و باید این قدرت را باور کنیم.
ظریف تأکید کرد: هر یک جوان می‌تواند یک امپراطوری رسانه‌یی را شکست دهد. دوران امپراطوری‌ها و دوران تحریم به سر آمده و تنها راه ورود به دنیای بهتر باور به این توانمندی و توانمندی درون است. ما این واقعیت را ارزان به دست نیاورده‌ایم که ارزان از دست بدهیم. این خودباوری و اعتماد به نفس که امروز در این جوانان می‌بینم ارزشمند است و یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب همین خودباوری است. ما امروز نیازمند محیطی سالم،‌ پرنشاط و دانش‌آموزانی لبخند بر لب، کتاب در دست،‌ گوشی شنوا در بدن و با زبان و فکری پرسشگر و شجاع هستیم و امیدوارم همه شما دانش‌آموزان و ما که باید تا آخر عمر دانش‌آموز بمانیم این خصوصیات را داشته باشم.
.
ایسنا

برچسب ها:
نوشته هایی دیگر از همین نویسنده: 40cheragh

نظر شما

دیگه چی داری اینجا؟