تاریخ انتشار:۱۳۹۵/۰۵/۲۰ - ۰۷:۴۳ | کد خبر : 416

دیدار دوستانه با احمد رضا احمدی

ویدئوی کوتاه از صحبتهای شیرین احمد رضا احمدی درباره آشپزی و…در دیدار دسته جمعی تحریریه چلچراغ، مصاحبه کامل این گفتگوی صمیمانه را در پرونده «شعرها و شهرها» بخوانید ، چلچراغ شماره ۶۷۳ میزبان خاطرات احمد رضا احمدیست. این شماره از پنجشنبه بیست و یک مرداد ماه روی پیشخوان روزنامه فروشیهای سراسر کشور است. Post Views: […]

ویدئوی کوتاه از صحبتهای شیرین احمد رضا احمدی درباره آشپزی و…در دیدار دسته جمعی تحریریه چلچراغ، مصاحبه کامل این گفتگوی صمیمانه را در پرونده «شعرها و شهرها» بخوانید ، چلچراغ شماره ۶۷۳ میزبان خاطرات احمد رضا احمدیست. این شماره از پنجشنبه بیست و یک مرداد ماه روی پیشخوان روزنامه فروشیهای سراسر کشور است.

برچسب ها: ,
نوشته هایی دیگر از همین نویسنده: 40cheragh

نظر شما

دیگه چی داری اینجا؟