تاریخ انتشار:۱۳۹۵/۰۶/۱۴ - ۰۶:۲۷ | کد خبر : 672

مسابقه/دابسمشِ راسکولنیکوف!

دابسمش را یادتان هست؟در آن‌جا صداها را لب‌خوانی میکنید و لایک میخورید ،اینجا اما قرار ما جور دیگریست،برای آدمهای توی تصویر دیالوگ بنویسید،دکتر فروید مشغول روانکاوی راسکولنیکوف است! راسکولنیکوف هر جا می‌رود، هیچ چیز را نبرد ،تبر را با خود میبرد! ببینیم چه کار میکنید! نوشته ها را برای مجله ایمیل کنید، این مسابقه مربوط […]

دابسمش را یادتان هست؟در آن‌جا صداها را لب‌خوانی میکنید و لایک میخورید ،اینجا اما قرار ما جور دیگریست،برای آدمهای توی تصویر دیالوگ بنویسید،دکتر فروید مشغول روانکاوی راسکولنیکوف است! راسکولنیکوف هر جا می‌رود، هیچ چیز را نبرد ،تبر را با خود میبرد! ببینیم چه کار میکنید!

نوشته ها را برای مجله ایمیل کنید، این مسابقه مربوط به صفحه‌ی باشگاه کتاب است.

۴۰bashgahketab@gmail.com

نوشته هایی دیگر از همین نویسنده: 40cheragh

نظر شما

دیگه چی داری اینجا؟