تاریخ انتشار:۱۳۹۵/۰۶/۲۴ - ۰۷:۴۸ | کد خبر : 788

مسابقه دیالوگ نویسی باشگاه کتاب

مسابقه دیالوگ نویسی ما را به خاطر دارید؟ شما هم میتوانید به جای راسکولنیکوف و دکتر فروید دیالوگ بنویسید و برای چلچراغ بفرستید باشگاه کتاب منتظر شماست ایمیل ما ۴۰cheraghema@gmail.com Post Views: ۷۶۵

مسابقه دیالوگ نویسی ما را به خاطر دارید؟ شما هم میتوانید به جای راسکولنیکوف و دکتر فروید دیالوگ بنویسید و برای چلچراغ بفرستید باشگاه کتاب منتظر شماست

ایمیل ما ۴۰cheraghema@gmail.com

برچسب ها:
نوشته هایی دیگر از همین نویسنده: 40cheragh

نظر شما

دیگه چی داری اینجا؟