تاریخ انتشار:۱۳۹۵/۱۲/۲۲ - ۱۱:۱۰ | کد خبر : 2448

دوستان عزیز چلچراغی به دلیل پیش آمدن یک مشکل فنی کوچک پخش مجله به فردا موکول شد امیدواریم تا فردا برای خرید ویژه نامه چلچراغ شماره ۷۰۰ صبوری کنید و امسال به هم چلچراغ عیدی بدهید.

دوستان عزیز چلچراغی به دلیل پیش آمدن یک مشکل فنی کوچک پخش مجله به فردا موکول شد امیدواریم تا فردا برای خرید ویژه نامه چلچراغ شماره ۷۰۰ صبوری کنید و امسال به هم چلچراغ عیدی بدهید.

برچسب ها:
نوشته هایی دیگر از همین نویسنده: 40cheragh

نظر شما

دیگه چی داری اینجا؟