تاریخ انتشار:۱۳۹۵/۱۲/۲۲ - ۱۱:۱۰ | کد خبر : 2448

دوستان عزیز چلچراغی به دلیل پیش آمدن یک مشکل فنی کوچک پخش مجله به فردا موکول شد امیدواریم تا فردا برای خرید ویژه نامه چلچراغ شماره ۷۰۰ صبوری کنید و امسال به هم چلچراغ عیدی بدهید. Post Views: ۶۳۲

دوستان عزیز چلچراغی به دلیل پیش آمدن یک مشکل فنی کوچک پخش مجله به فردا موکول شد امیدواریم تا فردا برای خرید ویژه نامه چلچراغ شماره ۷۰۰ صبوری کنید و امسال به هم چلچراغ عیدی بدهید.

برچسب ها:
نوشته هایی دیگر از همین نویسنده: 40cheragh

نظر شما

دیگه چی داری اینجا؟