تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۰۵/۰۷ - ۲۲:۴۵ | کد خبر : 9393

تصویرسازی کتاب «سفرهای گالیور»

نگاهی به تصویرسازی فریتز آیخنبرگ آلمانی برای کتاب «سفرهای گالیور»

من می‌دونستم

برای بیشتر ما، که گالیور را بیشتر در هیبت مردی معاصر دیده‌ایم که نمی‌خواهد نقشه گنج را لو بدهد، حتی تصور این سخت است که کتاب «سفرهای گالیور» جاناتان سویفت چه تخیل هولناک، چه طنز غریب و چه پیوندی با جهان عصر روشنگری دارد.

سفرهای گالیور
تصویرسازی کتاب سفرهای گالیور

کتاب سویفت درواقع اثری است مملو از کنایه‌ها و اشارات به جهان در حال پوست انداختن، در حوالی انقلاب صنعتی. بعید به نظر می‌رسد سویفت عنایت چندانی به این باور امروزی داشته باشد که کتاب را برای مخاطبان کم‌سن می‌نویسد.

تصویرسازی سفرهای گالیور
تصویرسازی کتاب سفرهای گالیور اثر فریتز آیخنبرگ
کتاب سفرهای گالیور
تصویرسازی سفرهای گالیور از فریتز آیخنبرگ آلمانی

تصاویر فریتز آیخنبرگ آلمانی برای کتاب، احتمالا تلاشی بودند برای مراقبت از این ایده! آیخنبرگ که در آن زمان از آلمان نازی گریخته بود، بیش از هر کسی می‌دانست کنایه‌های سویفت تا چه حد به واقعیت نزدیک بودند.

نویسنده: ابراهیم قربان‌پور

هفته‌نامه چلچراغ، شماره ۸۴۸

نوشته هایی دیگر از همین نویسنده: ابراهیم قربان‌پور

نظر شما

دیگه چی داری اینجا؟